Proximus Bydgoszcz - instalacje elektryczne, minikoparka

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ROBOTY ZIEMNE
MINIKOPARKI

  502-064-080

Szeroka oferta usług


instalacje elektryczne

wykopy minikoparką

przyłącza kablowe

instalacje oświetleniowe

przyłącza napowietrzne

linie kablowe

instalacje odgromowe

usługi elektryczne

kucie betonu

rozbiórki


wykopy pod fundamenty budynków

wykopy pod sieci elektryczno-telefoniczne

wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne

wykopy pod sieci gazowe

wykopy pod fundamenty ogrodzeń

pomiary instalacji elektrycznych

okresowe przeglądy instalacji elektrycznych

instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz instalacje w specjalnych warunkach (domy drewniane, labolatoria, magazyny paliw)

i inne